Projekt:
NÁKLADOVÉ MODELOVÁNÍ – SW PRO MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH NÁKLADOVÝCH TOKŮ S VYUŽITÍM
METODY TD-ABC je spolufinancován Evropskou unií.

Licence: