Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3 Navedení dat pro modelování

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky E-learningové nástroje a metodiky Test znalostí Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.3.1 – 7.3.6. Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky. Spustit test

7.5.5 Aktivace driverů pro vrstvy

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Aktivace driveru pro určitý sloupec (aktivitu, výkon) způsobuje, že hodnota driveru ve stejném sloupci bude brána jako relevantní pro poměrové rozdělení reprezentované příslušným driverem. Poměrové rozdělení driveru se tedy generuje jen hodnot driveru v těch sloupcích, které jsou aktivovány. Aktivace se provádí na každém zúčtovacím […]

7.5.4 Použití vzorců v driverech a aritmetika driverů

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Jednou ze zásad, striktně uplatňovaných v sešitu nákladového modelu, je minimalizace počtu zadávaných hodnot, zejména pak důsledná snaha, aby konkrétní hodnota nebo název byl zadáván pouze jednou, jde-li o obecně využitý parametr, pak na listu „Sazby + Param“. Zde jsou na ř. 1001 – 1060 […]

7.5.3 Rozdělení pomocí driverů (bez nebo s přednostním přiřazením)

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Při rozdělení konkrétního vstupu, reprezentovaného řádkem zúčtovací tabulky, mezi její sloupce – aktivity (výkony) existuje druhá fáze, kdy je zbytek hodnoty na řádku rozdělen bezezbytku (případný zbytek ovšem může být rozdělením umístěn ve sloupci „Nevyužito?“). V této druhé fázi je rozdělení automatické, a to do […]

7.5.2 Rozdělení přednostním přiřazením, využití hodnot, jednoduchých a specifických vzorců

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Rozdělení konkrétního vstupu, reprezentovaného řádkem zúčtovací tabulky, mezi její sloupce – aktivity (výkony) probíhá v zúčtovací tabulce dvoufázově, přičemž v první fázi, která se odehrává v pravé polovině zúčtovací tabulky (– levá polovina obsahuje tytéž sloupce ve stejném pořadí pro rozdělení pomocí driverů) hovoříme o rozdělení […]

7.5.1 Primární a sekundární vstupy

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Procesní schéma podniku pak může být reprezentováno více či méně podrobně jako síť podnikových aktivit, navázaných mezi sebou prostřednictvím předávaných výstupů, resp. přijímaných vstupů, přičemž část existujících výstupů, označovaná jako zákaznické výkony, je předána do obchodních zakázek podniku (zobchodována se zákazníky) a část existujících […]

7.4.5 Specifická architektura uvnitř modelu, typická propojení a typické ornamenty

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Specifická architektura uvnitř modelu, specifická propojení a typické ornamenty Specifická architektura modelu hodnotových toků pro konkrétní případ je reprezentována zejména: volbou typických propojení mezi aktivitami. Příklad: v některých případech může konkrétní aktivita poskytovat své výkony jiné aktivitě (aktivita „svařování“ může poskytovat aktivitě „údržba budov“ […]

7.4.3 Všeobecné obslužné aktivity

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Jde o aktivity poskytované v širokém rozsahu ostatním aktivitám všech úrovní (tj. v hlavním procesu, v úrovni obsluhy hlavního procesu i v úrovni všeobecné obsluhy). Nejčastější, téměř vždy použité případy: zajištění personálu zajištění plochy zajištění vozidel pro pracovní cesty provozování pracovních stanic (ev. doplňkového osobního IT vybavení) podnikové […]

7.4.2 Obslužné aktivity hlavního procesu

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Obslužné aktivity hlavního procesu jsou reprezentovány zpravidla velmi specializovanými činnostmi, požadovanými aktivitami hlavního procesu. V řadě případů mohou být vnímány dokonce jako součást těchto aktivit, k vyčlenění však přistupujeme: existuje-li buď specifická přesnější možnost měření spotřeby výkonu pro konkrétní případ. Např. aktivita „zajištění příležitosti“ nebude součástí […]

7.4.1 Hlavní proces

Znalostní báze E-learningové nástroje a metodiky Znalostní báze Popis – definice Hlavní proces by měl být popsán jako řetězen tvořený pro daný případ jedinou cestou ve formě posloupnosti aktivit, jejichž výkonovou spotřebu lze měřit nebo odůvodněně odhadovat v souvislosti s konkrétní přesně pospanou zakázkou. Zpravidla jde o linii aktivit od získání koupěschopné poptávky, přes získání kontraktu, přípravnou […]