Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3 Navedení dat pro modelování

E-learningové nástroje a metodiky

Test znalostí

Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.3.1 – 7.3.6.

Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.