Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.2 Základy ovládání systému BNS 4.0

Znalostní báze

Uživatelská dokumentace BNS

Cílem dokumentace je seznámit uživatele se základními pojmy pro webového klienta BNS a poskytnout uživatelům potřebné znalosti o vlastnostech webového klienta BNS a jeho odlišnostech od standardního (excelového) klienta BNS.

Aby uživatelé mohli efektivně využívat systému BNS nejen z pohledu datového modelu, ale i popisu plánovacích a analytických procesů, je vhodné, pokud jsou zároveň seznámeni se základní charakteristikou a funkcemi softwarových nástrojů určených k těmto účelům.

Obecná charakteristika

Webový klient BNS používá stejné datové struktury v analytické databázi SQL serveru jako standardní excelový klient BNS.

 

Klíčové vlastnosti systému BNS využitelné pro webové rozhraní:
 • prohlížení ukazatelů, KPI – tabulky, různé typy grafických znázornění
 • výběr prvku z filtru hierarchií
 • rozpad prvků na svislé ose tabulky
 • rotace na svislou osu tabulky
 • možnost více hierarchií na svislé ose tabulky
 • možnost seřadit data
 • možnost více tabulek a grafických znázornění na jednom panelu
 • export do excelu
 • vytváření uživatelských panelů
 • snadná tvorba uživatelského menu
 
Výhody webového klienta BNS (proti excelovému):
 • přístup přes webové rozhraní
 • zobrazení na mobilních zařízeních
 • využívání mapových podkladů (Česká republika, Evropa, svět)
 • používání produktu bez nutnosti instalace na klientském zařízení.
Rychlé představení systému BNS

E-learningové nástroje a metodiky

Rychlé představení systému BNS