Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8. Nástroje Business Navigation

Znalostní báze

Nástroje Business Navigation

Příběh Business Navigation, a s ním spojená pokročilá metoda kalkulací TD-ABC, se začal psát v roce 2005, kdy parta kdy parta zkušených programátorů, analytiků, finančních controllerů a IT specialistů založila společnost INEKON SYSTEMS s. r. o. (dále jen IS).

Společnost od té doby vytváří stále sofistikovanější MIS software převážně pro velké a střední společnosti. Využívá k tomu nejmodernější technologie a bohatou podporu BI software.

IS je zkušeným partnerem nejúspěšnějších českých a slovenských firem, které chtějí pomocí lepšího plánování, efektivnějšího controllingu a pokročilých analýz zvyšovat svoji hodnotu a úspěšnost na trhu. S využitím ucelené koncepce podnikového řízení Business Navigation a vlastních produktů jako je BNS či FINkeeper dodává IS řešení pro strategické řízení, taktické plánování a analýzu výsledků.

Společnost dynamicky roste a má za sebou více než 160 projektů v různých odvětvích průmyslu, obchodu, bankovnictví a automotive. Díky propojení BNS a BI software dává datům nový rozměr.

INEKON SYSTEMS s. r. o. pořádá konference Business Navigation Days pro zájemce z oblastí trendů ve finančním řízení, přednáší na předních vysokých školách, spolupracuje s Controller Institutem a je členem České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Pravidelně se aktivně účastní prestižních českých i evropských akcí souvisejících s problematikou business intelligence, controllingem a finančním řízením podniků.

Manažerský informační systém BNS

Představuje spolehlivé a osvědčené řešení pro strategické řízení a projektování změn, taktické plánování, controlling a analýzu výsledků. Díky ucelenému konceptu podnikového řízení Business Navigation převádí firemní data na správná manažerská rozhodnutí. 

S komplexními řešeními od INEKON SYSTEM uživatelé získají:

 • Přesné a potřebné informace pro rozhodování.
 • Schopnost pružně reagovat na změny trhu.
 • Odpovědi na otázky „co se stalo“ a „proč se tak stalo“.
 • Nahrazení neefektivní excelové formy tvorby plánů.
 • Modulární rozvoj systému podle aktuálních potřeb.
 • Snadnou prezentaci a sdílení firemních výsledků.

­

Manažerský informační systém BNS snadno analyzuje aktuální situaci a umožňuje nastavit nejlepší cestu ke stanoveným cílům. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat konkurenceschopnost a být úspěšný. Systém přináší komplexní plánování pro všechny oblasti firmy a tím podstatně zefektivňuje manažerské řízení. BNS je robustní systém vhodný pro všechna běžná odvětví průmyslu a obchodu. Využívá ho především controlling a management firem.

Samozřejmostí je snadná konektivita se všemi dostupnými ERP systémy (SAP, QAD, IFS, Dynamics 365, atd.), díky čemuž je BNS jejich výkonnou nadstavbou. Modulární koncepce umožňuje rozvoj systému podle potřeby. Samozřejmostí je dostupnost na všech platformách, možnost bezpečného cloudového řešení nebo customizace dle potřeb zákazníka. BNS vychází z konceptu Business Navigation, který funguje jako jeden propojený celek a veškeré změny promítá do souvisejících oblastí.

Zde jsou důvody, které nejčastěji trápí zákazníky přesvědčují je o vhodnosti využívání BNS v jejich společnosti:

 • Složitý každoměsíční reporting na straně controllingu;
 • Pracná tvorba plánů a srovnání se skutečností;
 • Vysoká chybovost při tvorbě reportů a plánů v Excelu;
 • Malá zastupitelnost, dlouhá doba na zpracování reportingu;
 • Nepřesné a pracné kalkulace nebo chybějící plánové kalkulace;
 • Neznalost ziskovosti produktů či zákazníků;
 • Chybějící webové dashboardy či neexistence automatického reportingu.

­

S pořízením manažerského systému BNS naopak uživatelé získají:

 • Pokročilé plánovací nástroje;
 • Analýzu dat přes různé dimenze;
 • Automatický reporting;
 • Podporu řízení firemní výkonnosti, firemního plánování a controllingu;
 • Spolehlivou konektivitu se všemi běžnými ERP systémy na trhu;
 • Konfigurovatelné uživatelské dashboardy;
 • Webové a desktopové prostředí pro snadnou práci z jakéhokoliv místa;
 • Rychlejší vytváření celofiremních plánů, konsolidací plánů a budgetů;
 • Srovnávací analýzy plnění plánů a dosažené skutečnosti;
 • Předpřipravená odvětvová řešení;
 • Přesné a potřebné informace pro rozhodování;
 • Schopnost pružně reagovat na změny trhu;
 • Odpovědi na otázky „co se stalo“ a „proč se tak stalo“;
 • Nahrazení neefektivní excelové formy tvorby plánů a úsporu času
  při jejich tvorbě;
 • Modulární koncepci umožňující vyřešit vaše aktuální potřeby a zajištující rozvoj do budoucna.