Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.1 Základní pojmy

E-learningové nástroje a metodiky

Test znalostí

Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.1.1 – 7.1.4.

Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.