Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7. Modelování hodnotových toků

Znalostní báze

Popis - definice

Model hodnotových toků umožňuje popsat v potřebné míře podrobnosti, jak je utvářena hodnota produktu (tedy výrobku, zboží nebo služby) v prostředí konkrétního podniku. Za tím účelem využívá procesní schéma – jde pouze o hrubé schéma podnikových procesů, umožňující vnímat vnitřní proces tvorby hodnoty v podniku jako sadu obchodních interakcí mezi ekonomickými subjekty, podobně, jako se postupně vytváří hodnota v dodavatelském řetězci tvořeném dodavatelskými firmami, například v automobilovém průmyslu.

Popularizační texty
Výukové texty

„Neptejte se účetních, jak řídit náklady“,

Autor: Tomáš Nekvapil,

2.vydání, vydal Wolters Kluwer Praha v červnu 2021,

ISBN978-80-7676-078-3

E-learningové nástroje a metodiky