Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.2.2 Tvorba struktury zákaznických výkonů (výkony a kategorie výkonů)

Znalostní báze

Popis - definice

Zákaznické výkony reprezentují aktivity, které poskytují konkrétně identifikovatelný měřitelný výstup do jednotlivých obchodních zakázek. Vstupy těchto výkonů mají tedy přímou povahu, analogicky jako přímé podnikové náklady.

V některých případech je možné použít pro specifikaci rozsahu spotřeby výkonu vlastní výkonovou jednotku (minutu práce, kWh dodané energie apod.). V řadě jiných případů bude nutno se smířit s vytvořením určité škály tzv. kategorií. Výkon „fakturace zakázky“ nemusí být jednoduše měřitelný časem, například tehdy, když se na fakturaci podílí v různých momentech různý počet lidí. Dostatečným řešením pak může být vytvoření přesně charakterizovaných kategorií, představující určitou škálu v možném rozmezí velikosti výkonu fakturace zakázky, např.:

  • Fakturace zakázky kategorie S (= short) = jediná faktura s nejvýše třemi položkami,
  • Fakturace zakázky kategorie M (= middle) = jedna faktura s více než třemi položkami nebo více faktur s max. 12 položkami celkem,
  • Fakturace zakázky kategorie L (= large) = nejméně dvě faktury a celkem nejméně 13 položek.