Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.2.3 Tvorba výkonů typu kompetence

Znalostní báze

Popis - definice

Výkon typu kompetence je vytvářen za účelem nenavyšovat aktuální nákladové zatížení v kalkulacích o účtované provozní náklady manažersky odpovídající investičním výdajům na nehmotná aktiva. Model hodnotových toků tyto položky vyjme z kalkulací příslušného období ve formě specifických aktivit k těmto aktivům (většinou jde o získané schopnosti nebo vytvořené příležitosti), tzv. kompetencí a naopak, do kalkulací příslušného období zařadí a mezi příslušné nákladové objekty rozúčtuje stanovenou výši (manažerské) amortizace kompetencí již dříve získaných.