Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.2.4 Tvorba struktury ostatních interních a smíšených výkonů

Znalostní báze

Popis - definice

V rámci výkonů konkrétní aktivity bývá často účelné vytvořit hierarchii. Hovoříme jednak o druzích výkonu: aktivita „Správa budov“ může například rozlišovat druh výkonu „Správa výrobní plochy“ a „Správa kanceláří“. Jde o různé druhy výkonů, protože každý z druhů může zahrnovat zcela odlišné kompetence: správa výrobní plochy sestává mimo jiné z údržby klimatizace, vestavěné manipulační techniky apod., zatímco správa kanceláří může zahrnovat péči o výpočetní techniku, kterou jsou vybavena jednotlivá pracoviště. Oba druhy mohou být dokonce zcela jinak měřeny: v případě správy výrobní plochy budou rozhodující plošné metry, v případě kanceláří lze vedle metrů plochy rovnocenně měřit výkon počtem spravovaných kancelářských pracovních míst. Nižším stupněm hierarchie výkonu jsou kategorie v rámci stejného druhu: použijí se, pokud je určitý stejný druh výkonu realizován v rozdílné intenzitě nebo s rozdílnými detaily.

 

Struktura interních výkonů je zpravidla dvouvrstvá. Tyto dvě vrstvy jsou vyhrazeny:

  1. pro specifické obslužné aktivity hlavního procesu (hlavní proces je reprezentován zákaznickými aktivitami) a
  2. pro všeobecné obslužné aktivity.

­

V obou těchto případech může jít o aktivity smíšené, pokud jsou kromě interní potřeby také v určité formě poskytovány externím zákazníkům společnosti.

Příslušnost k jedné ze dvou vrstev zároveň charakterizuje způsob zůčtování výkonů obslužných aktivit:

  • U specifických obslužných aktivit jde zpravidla o přímé rozvržení mezi několik aktivit hlavního procesu,
  • U všeobecných obslužných aktivit je nejčastější vzájemné zacyklení, kdy přesné hodnoty k zúčtování musí být stanoveny maticovým výpočtem.

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady
  • Druh výkonu „Administrace obchodní zakázky“ může být rozlišen do kategorií „Složitá“, „Běžná“ a „Základní“ (často lze využít zažitou „velikostní“ symboliku XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, která dává i dobrý limit pro celkový zvládnutelný počet kategorií jednoho druhu výkonu).
  • Druh výkonu „Správa pracovního poměru“ může být rozlišen do kategorií „Výrobní dělník“, „Pomocný dělník“, resp. i „Technik specialista“, pokud v tomto posledním případě možné kategorie nejde ze své povahy spíše o samostatný druh (rozdíl nespočívá v detailech, ale je podobně závažný, jako v předešlém případě Správy budov).