Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.2.5 Měřené výkony a výkony typu SLA

Znalostní báze

Popis - definice

Celkový výkon aktivity může být rozvržen:

  • měřeným výkonem pomocí jednotkových sazeb: jde o obvyklý a zpravidla nejpřesnější způsob: spotřebovaný čas, odebraná energie apod.,
  • počtem přiřazených kategorií v rámci stanovené škály: použije se v případě, že výkon není možno měřit, ale pouze odhadovat (např. za měsíc 200 velmi složitých, 412 složitých a 2000 obyčejných případů fakturace),
  • nebo u aktivit typu „pohotovost k zásahu“ procentem rezervované kapacity dle příslušných SLA: jde o jedinou možnost v případech, kdy výkon nevypovídá o rozvržení nákladů, neboť se řídí nahodilým výskytem určitých incidentů, pro které musí být rezervována určitá kapacita, daná předpokládanou četností, závažností a dohodou o garantovaném způsobu řešení („Servis Level Agreement“, SLA).