Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.2 Vytvoření modelu

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady

Příklad otázek před vytvořením modelu výrobce

1)

Co bude předmětem ocenění v kalkulaci (časové sazby pracovišť? Jakými pracovišťi/technologiemi disponujete, existují vzájemně zástupná pracoviště (stejná technologie na různých místech výroby)?

 

2) 

Co může mít vliv na nákladovost obchodní zakázky (čím se vyznačují problémové zakázky?, existují skupiny zákazníků nebo typových zakázek s odlišnými požadavky, než většina ostatních?, existují problémové technologie s častým výskytem poruch nebo zmetků apod.)?

 

3) 

Jaké činnosti budou figurovat ve vrstvě „obslužné procesy výroby“. Jak funguje a je organizováno TPV, údržba, nástroje, nářadí, přípravky, energetika, metrologie, odpadové hospodářství…

 

4) 

Jak máte volená nákladová střediska v účetnictví? Plánují tato střediska své náklady na příští období … jak?

 

5)

Jsou dostupné technologické postupy s normočasy včetně přípravných časů (Tb)?

 

6)

Jakou logiku má analytické členění nákladů (účty 501 až 569), používáte nějaké vnitropodnikové přeúčtování, existují nějaké vnitropodnikové faktury?

Test znalostí

Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.2.1 – 7.2.6.

Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.