Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3.2 Rozhodnutí o navedení budgetových / historických nákladů

Znalostní báze

Popis - definice

Rozhodnutí o navedení budgetových / historických nákladů

V zásadě nemůže být rozhodnuto o navedení historických (v účetních knihách za předešlé období evidovaných) nákladů v jiném kontextu, než pouze jako o dočasném, zkušebním pokrytí deficitu nákladů budgetových (tj. plánovaných na období aktuální).

Na straně druhé, považujeme za plně legitimní postup, kdy v souladu s Paretovým pravidlem je připraven plán tak, že nad loňskou skutečností dojde nejprve k úpravě malé skupiny nákladových položek, u kterých se předpokládá změna s nejvyšší mírou dopadu na hospodářský výsledek, přičemž už tento první výsledek bude považován za plán na příští období – následně může být rozhodnuto, zda je takový plán prozatímní, nebo, vzhledem k okolnostem, zda bude použit jako definitivní verze.

Je důležité zmínit, že takový přístup je oprávněný zejména proto, že plánované náklady v případě modelování hodnotových toků budou procházet pravidelnou (nejčastěji měsíční, nejméně však kvartální) revizí – případné další položky hodné zřetele s ohledem na aktuální vývoj, stejně jako položky, které již prošly úpravou na plánované hodnoty a vykazují významné rozdíly oproti již získaným skutečným hodnotám, musí být při takových revizích identifikovány a nastaveny na vyhovující hodnoty revidovaného plánu.