Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3.5 Specifické drivery: pracovní úvazky pro výkon, přidělená plocha pro výkon apod.

Znalostní báze

Popis - definice

Nejčastější případy specifických driverů při tvorbě modelů hodnotových toků jsou:

  1. Rozvržení plných pracovních úvazků (FTE) zaměstnanců mezi jednotlivé aktivity.
  2. Rozvržení počtu pracovních pozic mezi jednotlivé aktivity (na rozdíl od předchozího, i pracovní pozice obsazená osobou s polovičním úvazkem je započítána hodnotou 1).
  3. Rozvržení skutečně obsazené plochy určitých vlastností v souvislosti s provozováním jednotlivých aktivit.
  4. Rozvržení skutečně využitých pracovních stanic (určité kategorie nebo celkem) v souvislosti s provozováním jednotlivých aktivit.
  5. Rozvržení předpokládaného nájezdu kilometrů (tunokilometrů, kubíkokliometrů) vlastními dopravními prostředky určitých vlastností (např. osobními auty) v souvislosti s provozováním jednotlivých aktivit.