Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3.4 Shromáždění hodnot pro drivery, rozhodnutí o globálních a lokálních driverech

Znalostní báze

Popis - definice

Drivery nákladů v nákladovém modelu jsou soubory předem definovaných číselných parametrů, definovaných (případně i nulovou hodnotou) po každý druh a kategorii výkonu, zařazený do nákladového modelu. Parametry v rámci driveru nákladů slouží přímo nebo po úpravě určitým dalším přepočtem (viz dále odst. 5.7) jako váhové faktory pro rozdělení celkového spotřebovaného množství  určitého zdroje nebo jeho vyhrazené části mezi jednotlivé druhy a kategorie výkonů

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady
  • Primární náklady úklidu výrobní haly, prováděné externím dodavatelem, mohou být rozděleny mezi výkony strojů v hale umístěných pomocí driveru, který bude obsahovat pro každý stroj v hale (představuje-li jeden druh a kategorii výkonu) počet m2 plochy, tímto strojem obsazené (výkony strojů v jiných halách budou mít v tomto driveru hodnotu 0).
  • Sekundární náklady interního výkonu „péče o zaměstnance“, resp. „správa pracovního úvazku zaměstnance“ mohou být rozděleny pomocí driveru s počty zaměstnanců, využitých pro jednotlivé výkony apod.