Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.4.3 Všeobecné obslužné aktivity

Znalostní báze

Popis - definice

Jde o aktivity poskytované v širokém rozsahu ostatním aktivitám všech úrovní (tj. v hlavním procesu, v úrovni obsluhy hlavního procesu i v úrovni všeobecné obsluhy). Nejčastější, téměř vždy použité případy:

  1. zajištění personálu
  2. zajištění plochy
  3. zajištění vozidel pro pracovní cesty
  4. provozování pracovních stanic (ev. doplňkového osobního IT vybavení) podnikové sítě pro jednotlivé pracovní pozice
  5. operativní řízení společnosti (zahrnuje položky jako konání operativních porad, vedení účetnictví, agenda daně z příjmu, všeobecný kontrolní systém, controlling, interní audit apod.).