Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.4.2 Obslužné aktivity hlavního procesu

Znalostní báze

Popis - definice

Obslužné aktivity hlavního procesu jsou reprezentovány zpravidla velmi specializovanými činnostmi, požadovanými aktivitami hlavního procesu. V řadě případů mohou být vnímány dokonce jako součást těchto aktivit, k vyčlenění však přistupujeme:

  1. existuje-li buď specifická přesnější možnost měření spotřeby výkonu pro konkrétní případ. Např. aktivita „zajištění příležitosti“ nebude součástí aktivity „získání koupěschopné poptávky“ v hlavním procesu, jsou-li v některých targetovaných segmentech nebo sektorech trhu potřeba pro získání poptávky průměrně 5 (odhadované číslo) a pro jiné 20 příležitostí k zaslání nabídky , nebo,
  2. pokud jsou výkony konzumovány více aktivitami hlavního procesu (příkladem může být údržba strojních zařízení).