Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.4.1 Hlavní proces

Znalostní báze

Popis - definice

Hlavní proces by měl být popsán jako řetězen tvořený pro daný případ jedinou cestou ve formě posloupnosti aktivit, jejichž výkonovou spotřebu lze měřit nebo odůvodněně odhadovat v souvislosti s konkrétní přesně pospanou zakázkou.

Zpravidla jde o linii aktivit od získání koupěschopné poptávky, přes získání kontraktu, přípravnou a realizační fázi produktu až po administraci dodávky, administraci fakturace a poprodejní servis.