Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.4.5 Specifická architektura uvnitř modelu, typická propojení a typické ornamenty

Znalostní báze

Popis - definice

Specifická architektura uvnitř modelu, specifická propojení a typické ornamenty

Specifická architektura modelu hodnotových toků pro konkrétní případ je reprezentována zejména:

  1. volbou typických propojení mezi aktivitami. Příklad: v některých případech může konkrétní aktivita poskytovat své výkony jiné aktivitě (aktivita „svařování“ může poskytovat aktivitě „údržba budov“ 5% své vyhrazené kapacity), a zároveň poskytovat stejné aktivitě své kmenové zaměstnance (s ohledem na charakter vytížení se sezónní špičkou mohou svářeči v průměru 5 % svého úvazku poskytovat aktivitě „údržba budov“ pro výkon běžných údržbových prací) – velikost hodnotového toku je v těchto případech výrazně odlišná!
  2. použitím typických ornamentů (aktivita určité strojní operace může být jako „typický ornament – smyčka“ navedena nejen do obchodních zakázek, ale také do spotřeby obslužných aktivit typu „seřízení stroje“ nebo čištění stroje“, resp. „příprava výrobku k opracování“, pokud tyto aktivity konzumují kapacitu strojní operace se stejnými charakteristikami, jako v případě výkonu pro zákazníka (stroj běží, motor se točí, tlak nebo teplota se udržuje apod.)

Tato typická propojení a typické ornamenty jsou spojeny s určitým obecným pojetím a sledováním spotřeby vstupů v konkrétních situacích v určitých skupinách podniků a je dobré v případě konkrétního řešení vždy předem stanovit, o kterou skupinu se jedná.