Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5 Rozdělení vstupů na zúčtovacím listu

Znalostní báze

Popis - definice

Úkolem zúčtovacího listu je přiřadit příslušným druhům a kategoriím výkonů pro jedno nebo více vybraných nákladových středisek celkovou částku primárních zdrojů na jednotlivých analytických účtech a celkové počty jednotek sekundárních zdrojů. Proto je zúčtovací list uspořádán  jako tabulka umožňující kombinaci „každý s každým“, v případě zvolené .xlsx reprezentace  se zdroji v řádcích a výkony aktivit ve sloupcích – zdroj vstupující do řádku je tedy rozvržen mezi výkony ve sloupcích,

Protože se na jednom konkrétním podnikovém výkonu může podílet více nákladových středisek, není počet vytvořených kombinací „každý s každým“ omezen. Do jednoho sloupce vstupovat více různých zdrojů (řádků), a to i z více různých středisek.

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady

Vytvoření zúčtovacího listu

Zúčtovací list se vytvoří pomocí funkce „Přesunout nebo zkopírovat…“, která je součástí menu, dostupného po kliknutí pravým tlačítkem myši na ouško kteréhokoli listu excelovského sešitu. Pro vytvoření zúčtovacího listu se použije ouško existujícího listu „Ostatní“, což je v sešitě nákladového modelu vždy poslední ze zúčtovacích listů (umístěný na pozici nejvíce vpravo), obsahující vzor nevyplněného zúčtovacího listu. Pozor, po zobrazení příslušné volby je nutno ve formuláři který se následně objeví, postupovat takto:

  1. Ponechat název souboru s aktuálně otevřeným nákladovým modelem v první rubrice „Do sešitu:“
  2. V prostřední rubrice „Před list:“ vybrat pozici podle zvolené logiky uspořádání, vždy však mezi listy pojmenované „Přímé“ a „Ostatní“.
  3. Zaškrtnout volbu „Vytvořit kopii“ v dolní části formuláře.

 

Poté, co se v dolní části obrazovky objeví ouško s označením nového listu „Ostatní (2)“ je třeba dále provést jeho přejmenování, opět prostřednictvím kliku pravým tlačítkem na toto ouško. Vybraný název nového zúčtovacího listu se automaticky zařadí do všech použitých součtových vzorců v modelu a list tak bude připraven k následnému vyplnění.

List „Ostatní“ je do sešitu nákladového modelu zařazen s jediným účelem: sloužit kdykoli jako vzor pro vytvoření nového zúčtovacího listu – je třeba zabránit tomu, aby kterákoli vstupní buňka tohoto listu se světle modrým nebo světle žlutým pozadím byla, byť omylem, vyplněna. Budou-li proto tyto buňky na listu „Ostatní“ uzamčeny, je třeba před použitím kopie provést jejich (pouze jejich) odemknutí.

V novějších verzích MS Excel je k dispozici funkce, umožňující skrytí listu. Není-li ouško listu „Ostatní“ k dispozici mezi oušky ostatních listů sešitu nákladového modelu, pravděpodobně bylo takto skryto. Ke skrývání nebo zobrazování listů slouží volba „Skrýt“, resp. „Zobrazit“, opět jako součást menu, dostupného po kliknutí pravým tlačítkem myši na ouško kteréhokoli listu excelovského sešitu.

Test znalostí

Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.5.1 – 7.5.6.

Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.