Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5.1 Primární a sekundární vstupy

Znalostní báze

Popis - definice

Procesní schéma podniku pak může být reprezentováno více či méně podrobně jako síť podnikových aktivit, navázaných mezi sebou prostřednictvím předávaných výstupů, resp. přijímaných vstupů, přičemž část existujících výstupů, označovaná jako zákaznické výkony, je předána do obchodních zakázek podniku (zobchodována se zákazníky) a část existujících vstupů je naopak přijímána (nakupována od dodavatelů) z okolí podniku – jde o tzv. primární zdroje, zachycené v účetnictví podniku prostřednictvím nákladových zápisů tzv. primárních nákladů. Naopak, vstupy, resp. výstupy předávané uvnitř sítě mezi jednotlivými podnikovými aktivitami bývají označovány jako sekundární (druhotné) zdroje resp. interní výkony a jsou-li vhodným způsobem oceněny, mohou (ale nemusí) být v podnikovém účetnictví zachyceny prostřednictvím sekundárních (druhotných) nákladů.