Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5.2 Rozdělení přednostním přiřazením, využití hodnot, jednoduchých a specifických vzorců

Znalostní báze

Popis - definice

Rozdělení konkrétního vstupu, reprezentovaného řádkem zúčtovací tabulky, mezi její sloupce – aktivity (výkony) probíhá v zúčtovací tabulce dvoufázově, přičemž v první fázi, která se odehrává v pravé polovině zúčtovací tabulky (– levá polovina obsahuje tytéž sloupce ve stejném pořadí pro rozdělení pomocí driverů) hovoříme o rozdělení přednostním přiřazením.

Existují tři typy přednostního přiřazení části hodnoty, rozdělované v rámci řádku, do konkrétního sloupce této pravé poloviny:

  1. Zadáním konkrétní hodnoty
  2. Použitím jednoduchého vzorce s odkazem na určitou část celkové hodnoty ve sloupci U zúčtovací tabulky, tj např. = 0,2* $U8. Takové vzorce by měly být jednoduše kopírovatelné mezi řádky a sloupci oblasti pro přednostní přiřazování a příslušné buňky budou podbarveny tmavší jasně modrou barvou.
  3. Použitím specifického vzorce pro daný případ – příslušné buňky budou podbarveny tmavší ocelově modrou barvou.