Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5.3 Rozdělení pomocí driverů (bez nebo s přednostním přiřazením)

Znalostní báze

Popis - definice

Při rozdělení konkrétního vstupu, reprezentovaného řádkem zúčtovací tabulky, mezi její sloupce – aktivity (výkony) existuje druhá fáze, kdy je zbytek hodnoty na řádku rozdělen bezezbytku (případný zbytek ovšem může být rozdělením umístěn ve sloupci „Nevyužito?“). V této druhé fázi je rozdělení automatické, a to do v poměru hodnot, uvedených pro jednotlivé sloupce (aktivity, výkony)  na řádku driveru, na který se odkazuje číslo ve sloupci „driver (1-120)“ uprostřed zúčtovací tabulky (hodnoty driverů jsou umístěny pod sebou na řádcích 1001 – 1120 zúčtovací tabulky) – za předpokladu, že je pro příslušný sloupec driver aktivován, viz 7.5.5.