Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5.4 Použití vzorců v driverech a aritmetika driverů

Znalostní báze

Popis - definice

Jednou ze zásad, striktně uplatňovaných v sešitu nákladového modelu, je minimalizace počtu zadávaných hodnot, zejména pak důsledná snaha, aby konkrétní hodnota nebo název byl zadáván pouze jednou, jde-li o obecně využitý parametr, pak na listu „Sazby + Param“. Zde jsou na ř. 1001 – 1060 zadávány názvy a hodnoty tzv. „globálních“ driverů 1-60, přenášených automaticky na řádky 1001 – 1060 všech zúčtovacích listů. Tzv. „lokální“ drivery na ř. 1061 – 1120 zúčtovacích listů mají naproti tomu hodnoty definované specificky pro každý jednotlivý zúčtovací list, i když se mohou odkazovat na společné hodnoty, uvedené ve stejně umístěných buňkách ř. 1061 – 1120 listu „Sazby + Param“.

Hodnoty driverů mohou být zadány pro globální i lokální drivery přímo hodnotou umístěnou v buňce, stejně tak může být hodnota buňky určena vzorcem (použije se opět tmavší modré podbarvení, jasně modré pro jednoduché vzorce, u nichž se předpokládá kopírovatelnost mezi řádky a sloupci bez úprav, ocelově modré pro vzorce specifické).

Zvláštním případem je odvození určitého driveru z kombinace hodnot jiných driverů, s využitím koeficientů, vytvářejících v kombinaci násobek některého použitého řádku nebo násobek hodnoty kteréhokoli sloupce u všech použitých řádků:

a)

Řádkové koeficienty mohou být umístěny buď v buňkách JC1001 – JF1060 listu „Sazby + Param“ – pak se automaticky přenáší na všechny zúčtovací listy (pozor na posun – do buněk JG1001 – JJ1060), nebo se specifickými hodnotami na jednotlivých zúčtovacích listech v buňkách JG1001 – JJ1060.

 

b)

Sloupcové koeficienty mohou být umístěny v řádcích 1122 – 1125 listu „Sazby + Param“, mají-li být stejnými hodnotami přeneseny do stejně umístěných buněk všech zúčtovacích listů – pak se automaticky přenáší na všechny zúčtovací listy, nebo se specifickými hodnotami na jednotlivých zúčtovacích listech v řádcích 1132 – 1135.

 

Specifické řádkové nebo sloupcové koeficienty na zúčtovacích listech se mohou opět prostřednictvím výpočtového vzorce v příslušné buňce (tmavší modré podbarvení) odkazovat na společné hodnoty, umístěné ve stejné oblasti (resp. s posunem o pět sloupců vlevo v případě odkazů řádkových koeficientů).