Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.5.5 Aktivace driverů pro vrstvy

Znalostní báze

Popis - definice

Aktivace driveru pro určitý sloupec (aktivitu, výkon) způsobuje, že hodnota driveru ve stejném sloupci bude brána jako relevantní pro poměrové rozdělení reprezentované příslušným driverem. Poměrové rozdělení driveru se tedy generuje jen hodnot driveru v těch sloupcích, které jsou aktivovány.

Aktivace se provádí na každém zúčtovacím listě zvlášť uvedením hodnoty 1 pro příslušný sloupec v řádcích 996 – 1000 (deaktivace pak uvedením hodnoty 0) podle tohoto pravidla:

a) Řádek 996 platí pro přidělování zdrojů z řádků 6 -205 příslušného zúčtovacího listu (tedy z tzv. první vrstvy zúčtovacího listu).

b) Řádek 997 platí pro přidělování zdrojů z řádků 206 -405 příslušného zúčtovacího listu (tedy z tzv. druhé vrstvy zúčtovacího listu).

c) Řádek 998 platí pro přidělování zdrojů z řádků 406 -605 příslušného zúčtovacího listu (tedy z tzv. třetí vrstvy zúčtovacího listu).

d) Řádek 999 platí pro přidělování zdrojů z řádků 606 -869 příslušného zúčtovacího listu (tedy z tzv. čtvrté vrstvy zúčtovacího listu).

e) Řádek 1000 platí pro přidělování zdrojů z řádků 871 -990 příslušného zúčtovacího listu (tedy z tzv. páté vrstvy zúčtovacího listu, vyhrazené pro rozdělení sekundárních zdrojů).