Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.8 Stanovení variability spotřeby vstupů vzhledem k výstupu v nákladovém modelu

Znalostní báze

Popis - definice

Podnikoví manažeři jsou vesměs zběhlí při uplatňování specifických postupů pro práci s variabilní a fixní spotřebou na úrovni prvotních (účtovaných) nákladů. V tomto bodě jde o to, umožnit jim podobný přístup i v rámci procesního nákladového modelu, což znamená vzít v úvahu rovněž přenesenou variabilitu na úrovni spotřeby druhotných zdrojů, tedy interních aktivit (komplikovaná situace nastává v tomto ohledu u aktivit vzájemně propojených). Cílem bude vždy především snaha odpověď na základní otázku: „Jak velká nákladová úspora vznikne nespotřebováním určitého množství konkrétní podnikové aktivity?“, resp.: „Jaká je v takovém případě faktická cena za nespotřebovanou (ale připravenou) kapacitu“? Řešení může být založeno buď na explicitních vzorcích, nebo na aproximaci simulačního testování.