Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.9.1 Cenotvorba a analýza profitability

Znalostní báze

Popis - definice

Model hodnotových toků stanovuje hodnotu výkonů aktivity prostřednictvím tabulkového rozvržení spotřeby k ní přiřazených primárních i sekundárních zdrojů – vytváří nákladovou cenu jako podíl přiřazených nákladů a celkového množství výkonu pro každý druh a kategorii výkonu. Takto vypočtená nákladová cena umožňuje v případě interních výkonů stanovit velikost sekundárních nákladů pro každou přijímající aktivitu, v případě zákaznických výkonů pak určuje velikost kalkulované dávky konkrétní položky kalkulace nákladů obchodní zakázky.

Výukové texty
Odborné články a studie

E-learningové nástroje a metodiky