Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.7 Nástroje BNS pro oblast strategického řízení firmy

Znalostní báze

BNS SX - Strategic Extension

Strategická mapa cílů

Nadstavba BNS SX podporuje strategické řízení firmy s využitím metodologie Balanced Scorecard, jenž usnadní tvorbu strategických podnikových cílů a současně umožní jejich provázání s ukazateli výkonnosti (KPI) i taktickými reporty.

BNS SX podporuje:

  • sestavení strategické mapy s rozpadem na strategické cíle (podpora tvorby, řízení a aktualizace strategického plánu společnosti se zaměřením na vizualizaci ve formě strategických map členěných podle organizační struktury společnosti, včetně možnosti s předstihem upozornit na blížící se rizika projektů, která by mohla nepříznivě ovlivnit hospodářské výsledky).
  • plánování a reporting klíčových parametrů (KPI) pro strategické řízení (rozdíl mezi plánovanými a skutečně dosaženými hodnotami ukazatelů v závislosti na konkrétně vybraném cíli).
  • sestavení a sledování strategických projektů pro naplnění jednotlivých KPI, projekty budou vytvářeny přímo v modulu BNS SX pro strategické řízení. Sledování časového průběhu a nákladů projektu, přiřazení kapacit, interních a externích nákladů k projektům a sledování plnění projektů ve vazbě na strategické cíle. KPI jsou vizualizovány v rámci manažerských dashboardů.

 

Použití nadstavby BNS – SX je výhodné, když:

  • chcete znát skutečné výsledky podnikání a vysledovat realistické možnosti budoucího vývoje
  • hledáte možnost, jak provázat strategii se všemi klíčovými činnostmi v podniku potřebujete získat jednoduchý a srozumitelný nástroj komunikace mezi majiteli, vrcholovým managementem a vedoucími pracovníky společnosti
  • hledáte nástroj, který vám umožní rychlý, efektivní a přitom snadný přístup ke všem strategickým informacím
  • očekáváte každý měsíc aktualizovaný přehled o plnění všech etap strategických projektů